Národní plán obnovy

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.
Financováno Evropskou unií – Next Generation EU


HRAnice svobody (2022/2023)

Realizací tohoto multidisciplinárního projektu, na kterém budou spolupracovat odborníci, lektoři a umělci z různých oborů, chceme dosáhnout na co nejkomplexnější pojetí tohoto složitého tématu a chceme dosáhnout rozvoje samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení dětí a dospívajících.

 

 


Cirkustika (2022/2023)

Projekt CIRKUSTIKA navazuje na naše zkušenosti z projektů, činností, které jsme v uplynulých letech nasbírali při spolupráci se vzdělávacími institucemi a práci se skupinami dětí a dospívajících. V souvislosti s naší činností směrem k široké veřejnosti a zejména potom právě dětem a dospívajícím je cílem a vizí naší práce nejen rozvíjet jedince v oblasti pohybových dovedností, ale též se podílet na formování jeho vztahu ke kultuře a zájmu o ní, uvědomování si uměleckých a historických hodnot a v neposlední řadě budování kulturního povědomí zejména ve vztahu k novým formám umění.

 


Fresh Splash (2022/2023)

Projekt “Fresh Splash” performance skupiny dospívajících si klade za cíl kontinuálně a dlouhodobě pracovat se skupinou 8 studentů, ve věkovém rozmezí 13-18 let, na tvorbě autorské inscenace a vytvořit výukový materiál pro další lektory, pedagogy a odborníky z oblasti kultury jako přístup ke kreativnímu učení mládeže tzv. Deník performera.

stáhnout Deník performera