Národní plán obnovy 2023/2024

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.
Financováno Evropskou unií – Next Generation EU


HRAnice svobody II. (2023/2024)

Realizací tohoto multidisciplinárního projektu, na kterém budou spolupracovat odborníci, lektoři a umělci z různých oborů, chceme dosáhnout na co nejkomplexnější pojetí tohoto složitého tématu a chceme dosáhnout rozvoje samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení dětí a dospívajících. Projekt navazuje na předcházející projekt HRAnice svobody a je navíc rozšířen o druhý programový den zaměřený na osobnostně sociální rozvoj studentů.

Za podporu děkujeme Papírna Plzeň.

 


Cirkustika II. (2023/2024)

Projekt CIRKUSTIKA II. navazuje na naše zkušenosti z předcházejícího projektu Cirkustika (2022/2023), projektů a činností, které jsme v uplynulých letech nasbírali při spolupráci se vzdělávacími institucemi a práci se skupinami dětí a dospívajících. V souvislosti s naší činností směrem k široké veřejnosti a zejména potom právě dětem a dospívajícím je cílem a vizí naší práce nejen rozvíjet jedince v oblasti pohybových dovedností, ale též se podílet na formování jeho vztahu ke kultuře a zájmu o ní, uvědomování si uměleckých a historických hodnot a v neposlední řadě budování kulturního povědomí zejména ve vztahu k novým formám umění.

 


TNT (2023/2024)

Projekt “TNT” teens network transformation si klade za cíl prohloubit práci z předcházjeícího projektyu Fresh Splash při tvorbě výukového materiálu pro další lektory, pedagogy a odborníky z oblasti kultury jako přístup ke kreativnímu učení mládeže tzv. "Portfólio performera".

Zároveň si klade za cíl za cíl kontinuálně a dlouhodobě pracovat se skupinou studentů, ve věkovém rozmezí 13-18 let, na tvorbě autorské inscenace, kde bude portfólio uplatňovat. Rozvíjet potenciál performance group i lektorů Cirkulária workshopy profesionálů v oboru.

V rámci výjezdů do spřátelených organizací bude koordinároka zjišťovat jejich přístup k práci s teenagery a zapracovávat tyto poznatky do finálního tvaru Portfólia.