Nový cirkus FDULS (celoživotní vzdělávání)

pro dospělé
Nový cirkus FDULS (celoživotní vzdělávání)

Kurz probíhající v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.

Přihlášení a více informací

Cílem kurzu je naučit účastníky základům některých cirkusových disciplín (např. balanční techniky, párová akrobacie, žonglování s míčky, závěsná akrobacie na šálách a na kruhu). Účastník kurzu se naučí pracovat se svým tělem coby výrazovým prostředkem, naučí se cviky pro komplexní protažení a zahřátí pohybového aparátu. Se zvyšující se náročností jednotlivých disciplín nového cirkusu dojde ke zlepšení fyzické kondice účastníka a k rozšíření jeho pohybových schopností a dovedností.
Účastník bude po absolvování kurzu schopen vytvořit krátké vystoupení.